Yemen

Yemen
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Yemen 1 Rials 1983

Tiền giấy Yemen 1 Rials 1983..

100.000 đ
Trước thuế: 100.000 đ

Yemen 10 Rials 1990

Tiền giấy Yemen 10 Rials 1990..

70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ

Yemen 100 Rials 1994

Tiền giấy Yemen 100 Rials 1994..

90.000 đ
Trước thuế: 90.000 đ

Yemen 1000 Rials 2017

Tiền giấy Yemen 1000 Rials 2017..

400.000 đ
Trước thuế: 400.000 đ

Yemen 20 Rials 1995

Tiền giấy Yemen 20 Rials 1995..

45.000 đ
Trước thuế: 45.000 đ

Yemen 200 Rials 1996

Tiền giấy Yemen 200 Rials 1996..

0 đ
Trước thuế: 0 đ

Yemen 5 Rials 1991

Tiền giấy Yemen 5 Rials 1991..

100.000 đ
Trước thuế: 100.000 đ

Yemen 50 Rials 1995

Tiền giấy Yemen 50 Rials 1995..

50.000 đ
Trước thuế: 50.000 đ

Yemen 500 Rials 2017

Tiền giấy Yemen 500 Rials 2017..

250.000 đ
Trước thuế: 250.000 đ