Nepal

Nepal
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Nepal 1 Rupees 1981

Tiền giấy Nepal 1 Rupees 1981..

25.000 đ
Trước thuế: 25.000 đ

Nepal 10 Rupees 2002

Tiền giấy Nepal 10 Rupees 2002..

50.000 đ
Trước thuế: 50.000 đ

Nepal 10 Rupees 2012

Tiền giấy Nepal 10 Rupees 2012..

45.000 đ
Trước thuế: 45.000 đ

Nepal 100 Rupees 2012

Tiền giấy Nepal 100 Rupees 2012..

160.000 đ
Trước thuế: 160.000 đ

Nepal 1000 Rupees 2010

Tiền giấy Nepal 1000 Rupees 2010..

850.000 đ
Trước thuế: 850.000 đ

Nepal 2 Rupees 1987

Tiền giấy Nepal 2 Rupees 1987..

25.000 đ
Trước thuế: 25.000 đ

Nepal 20 Rupees 2017

Tiền giấy Nepal 20 Rupees 2017..

55.000 đ
Trước thuế: 55.000 đ

Nepal 25 Rupees 1997

Tiền giấy Nepal 25 Rupees 1997..

90.000 đ
Trước thuế: 90.000 đ

Nepal 250 Rupees 1997

Tiền giấy Nepal 250 Rupees 1997..

375.000 đ
Trước thuế: 375.000 đ

Nepal 5 Rupees 2005

Tiền giấy Nepal 5 Rupees 2005..

30.000 đ
Trước thuế: 30.000 đ

Nepal 5 Rupees 2009

Tiền giấy Nepal 5 Rupees 2009..

30.000 đ
Trước thuế: 30.000 đ

Nepal 5 Rupees 2017

Tiền giấy Nepal 5 Rupees 2017..

25.000 đ
Trước thuế: 25.000 đ

Nepal 50 Rupees 2006

Tiền giấy Nepal 50 Rupees 2006..

125.000 đ
Trước thuế: 125.000 đ

Nepal 50 Rupees 2008

Tiền giấy Nepal 50 Rupees 2008..

70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ

Nepal 50 Rupees 2015

Tiền giấy Nepal 50 Rupees 2015..

70.000 đ
Trước thuế: 70.000 đ